top of page

БИБЛИОТЕКЕ ВАВИЛОНИЈЕ И АСИРИЈЕ

    Границе људског знања и жеља да се оно трајно сачува како би се преносило  и даље богатило, увећавало, заправо ни не постоје.

   Оно што смо ми данас, јесу далеки трагови и одјеци гласова прошлости од којих нас удаљавају само бројеви којима означавамо време, векове. Наслеђе које нам је дато, а то је знање древних времена неомеђено границама, јесу стубови на којима пoчива наша данашња цивилизација.

   Луча прве људске цивилизације, засветлила је у Месопотамији, у троуглу најстаријих култура и првих људских цивилизација Сумера, Вавилоније и Асирије.

   Сазнања и достигнућа до којих су народи Месопотамије дошли, сачували су за нас у својим библиотекама.

Александријска библиотека

Најлепше библиотеке света

Историјат наше библиотеке

bottom of page